V Turističnem društvu Gradišče smo v 20. 6. 2020 za vse člane in tudi ostale zainteresirane vaščane organizirali tečaj prve pomoči dojenčkom, otrokom in odraslim. Tečaj je vodil g. Mihael Veider, diplomirani zdravstvenik, reševalec v nujni medicinski pomoči in licencirani predavatelj ter inštruktor prve pomoči Rdečega križa Slovenije. V okviru teoretičnega dela tečaja samo se seznanil oz. obnovili temeljne postopke oživljanja, uporabo avtomatskega defibrilatorja, postopanje v primeru opeklin in imobilizacije v primeru poškodb. V praktičnem delu pa smo se na posebnih lutkah, pod vodstvom inštruktorja, preizkusili v postopkih oživljanja, reševanju dihalne stiske, odstranjevanju tujkov iz dihalnih poti, masaži srca in rokovanju z defibrilatorjem. Tečaja se je udeležilo 30 udeležencev, med njimi številni šolarji ter celo predšolski otroci, ki so skupaj z odraslimi, z zanimanjem prisluhnili nazornim teoretičnim razlagam g. Mihaela ter se z veseljem preizkusili tudi v praktičnih postopkih nudenja prve pomoči.

 Andrej Ovca