V prvih letih delovanja smo člani društva svoje moči usmerili v posodobitev komunalne urejenosti vasi (asfalt, javna razsvetljava, električna napeljava v zvoniku). Pozneje je bilo  v zapuščenem kamnolomu  urejeno asfaltirano otroško igrišče in večnamenski prostor z  vaško brunarico, mimo katere peljeta dve pešpoti (Pot slovenskih legend in Rokovnjaška pešpot). Postavljeni sta bili dve pozdravni tabli z napisom Dobrodošli v Gradišču.
V brunarici se v okviru rednih letnih dejavnosti društva ob novem letu odvija tradicionalni šahovski turnir, ob prazniku dela, 1. maju pa ob njej zakurimo kres in pripravimo manjše praznovanje z golažem. Poleg teh dogodkov organizira društvo vsako leto še novoletni kres, aprilsko očiščevalno akcijo (ki je potekala vsako leto  tudi že pred vseslovensko akcijo Očistimo Slovenijo), tek okoli Gradiškega jezera ter strokovno ekskurzijo.
Na pobudo vaščanov, župnika, turističnega društva in ob pomoči strokovnjakov je bila obnovljena in na novo prekrita cerkev Sv. Marjete na vrhu Gradiškega griča. Kdaj? Do nje je speljana asfaltirana cesta.

V vasi sta poleg Mačkovega poda postavljeni dve leseni maskoti, ki simbolično pozdravljata tako domačine kot obiskovalce vasi in sta zgovorni dokaz o konkretni in živi dejavnosti TD.
 
Avgusta 2011 je TD Gradišče s pomočjo občine Lukovica po dolgoletnih prizadevanjih obnovilo Jernejev studenec ob Gradiškem jezeru, ki je v preteklosti služil kot vir vode za „Jernejevo domačijo“. Le-to je sedanje jezero  preplavilo.

V kratkoročnih načrtih in ciljih TD Gradišče je zaključek del 3 km dolge trim steze okoli Gradiškega hriba ter izdelava tabel z napisi starih imen domačij v vasi Gradišče.