V zgodovinskih virih je Gradišče omenjeno 10, avgusta 1301 kot Purchstal. Tedaj je Konrad iz Goričan zastavil za posojenih 120 mark oglejskega denarja 24 kmetij, med njimi pet v Gradišču, na katerih so bili kmetje Bernard - Bernhart, Jurij - Geori, Janez - Jans, njegov brat Tomaž, ena kmetija pa je bila opuščena. Verjetno je to Gradišče (Graetz) omenjeno v listini 28. avgusta 1304. V vicedomskem urbarju 1496 je vas omenjena kot Gredisch. Gradišče (zu Gradisch) je skupaj s cerkvijo sv. Marjete omenjeno v seznamu cerkvenih dragocenosti iz leta 1526. Ob prvem pobiranju ključarja nista hotela ničesar dati, šele pozneje sta morala dati kelih, težak 18 lotov. Ahac Vojska je kot zastopnik soseske v Gradišču leta 1606 kupil desetino od zemljišča na Krtini od Boštjana Trebuhana, naddiakona gorenjskega in župnika kamniškega. Leta 1609 pa jo je prodal nazaj. V začetku 17. stoletja je bila v Gradišču močna sekta zamaknjencev ali štiftarjev. Valvasor omenja leta 1689 podružnično cerkev sv. Marjete na Gradišču v moravški župniji.